Prästhistoria från Halland

Tillbaka

Kyrkoherde N.N i Sibbarp socken hade en dotter som justment inte var något dygdemönster i synnerhet att märka såsom prästdotter. Hennes far var gammal och hade hjälp av en sådan där, på den tiden kallad konstitorie skjutshäst, som hette Stenström, en beskedlig stackare. Han hade fått sig anvisat ett rum på vinden i prästgårdsbyggnaden. Kyrkoherdens dotter försökte så gott hon kunde med sin närvaro göra vistelsen för adjunkten så trevlig som möjligt däruppe på vindsrummet. Hon tog spinnrocken med sig dit upp och gjorde pastorns rum även till sitt arbetsrum. Däruppe satt hon sedan och spann till dess att pastorsadjunkten fastnade i hennes garn. En vacker dag tog han den dristigheten att gå ner till kyrkoherden och begära dennes dotter till sin hustru. Denna begäran villfors även. Pappa kyrkoherden smidde själv ihop de unga tu. Och pastorsadjunkten fortsatte att beta sin svärfaders hjord med de gåvor han förfogade över.
Spinnrocken flyttades och den nyvordna pastorinnan började med förvånandsvärd hast, fonta sig och i onfång antaga riktiga prostinnefasoner. Den lyckligvordne prästmannen såg lite fundersam ut, men det skulle väl så vara tänkte han. När frun med kappsäcken farit därifrån fyra och en halv månad efter bröllopsdagen och han kom in till den lyckliga modern sa han:
– ”Jag har alltid trott att en kvinnas intressanta tid var nio månader” .
– ”Du har varit intressant i fyra och en halv månad och jag i fyra och en halv. Blir inte det nio månader kära lilla pappa?”, sade hon.
Och detta kunde ju den beskedlige pastorsadjunkten inte neka till.

B.A.B Bengt August Bengtsson f.1872

”Konsistorie skjutshäst” = Biträde till pastorn, hjälppräst
”Frun med kappsäcken” = jordemor, barnmorska

UPP