Förfär

Tillbaka

I början av 18 hundratalet levde en gammal Spannarpsbo, ”Klajva Lars”. Han ”va´ i syne” och såg saker och ting, som kommo till först släktled efter honom. Före storskiftet i Spannarp såg han tex en stor gård på ”Kvie ma´”, där sedan Trulsens kom att ligga. På ”Öråsen” såg han en annan stor gård och detta blev Sven Arves som blev förlagt där osv.                                                                                     
På ”Vallaslätt”, där Himle järnvägssamhälle nu ligger, såg han en massa hus, såsom det hade varit en stor stad. Han såg vidare ett anskrämmeligt stort vidunder till ”ko” med ögon av eld gå ut från denna stad och bort över ”Torkelsma´”. Detta såg ”Klajva Lars” lång förrän västkustbanan ens var påtänkt eller spannarpsbo i gemen visst vad järnväg var. Det är också betecknande, att jag hörde detta berättas av min morfar, Laas Sven, innan nämnda bana var stakad.

B.A.B

Bengt August Bengtsson f. 1872

UPP